All pH-Bloom
sizes

Previous slide
Next slide

pH Regulator

Het belang van een evenwichtige pH tijdens je groeifase is essentieel voor een gezonde, sterke plant.
pH-Bloei is speciaal ontworpen om het pH-niveau tijdens de groeifase te verlagen.
Lees Meer

Korte informatie

Ph – Bloom
Dosering
NPK
Formaten
Gebruiksfase

Leer Meer Over PH- Bloom

faq about pH-Bloom

You use pH- Bloom to reduce the pH level during the bloom phase.
It is suggested to let your pH fluctuate occasionally because this allows certain elements tob e absorbed slightly better than when the pH stays at a single pH rate.
pH is critical to having a great crop. By measuring your pH, growers get to know exactly what their plants need.

Yes. In Holland, we say: “measuring is knowing”. It is really important to measure the pH and EC, before feeding your plants. Optimal circumstances are when the pH and EC are between 5.8 and 6.5. When the pH is below 5.8 or above 6.5 your plants can become seriously damaged and lose their capability to grow strong and healthy.

It is just as important to measure the EC. When the EC is too low, shortages in nutrition can arise, which damages your plant. When the EC is too high it can lead to poisoning and burning. Both are just as harmful, so always follow the schedule as a guideline.

First of all, measuring for your pH and EC is essential to optimal plant growth. Let’s explain why:
EC, or electro conductivity, will tell you how concentrated the nutrients are in your water or substrate. Which could determine if your plants will suffer deficiencies or suffer from nutrient burn due to too high of a concentrate of nutrients.
pH is a measure of acidity or alkalinity. It can tell you if your plants will be able to absorb the nutrients from the substrate. If the pH is not within a specific range it can cause mineral deposits, root rot, and deficiencies among other things within your plant. The optimal pH range for proper nutrient absorption for water is 5.8-6.5.

The easiest way to explain the difference is by using a cup of tea.

Assume you have a cup of tea with sugar.

Sugar = EC in our example
The temperature of the water = pH

EC will tell you the amount of nutrients there are in your water or in our example, it will tell us how much sugar we have in our cup of tea. The more sugar we pour in, the higher the EC will be, making our tea very sweet.

pH will tell you if your plants will be able to uptake the nutrients from the soil or in our example the temperature of the water will tell us if we can drink the tea without burning our mouth. We check the temperature regularly to save ourselves from a burn or waiting too long and our tea getting cold. Plants can not check their pH like we can check our tea temperature, but that does not mean that they are not sensitive to it. In fact, plants are very sensitive and can only uptake nutrients (comparable to us drinking tea) if the pH is in between a range of 5.8 – 6.5. So, we must make sure to regularly check our plants’ pH to prevent nutrient burns or other issues.

pH Waarde: Kritiek voor Maximale Opbrengst 

PH is van cruciaal belang voor een goed gewas. Door je pH te meten weet je in hoeverre de plant de voedingsstoffen kan opnemen.

Potgrond: je kunt schommelen tussen pH 5,8 – 6,2 alleen al vanwege het substraat.

Hydro/Coco: Blijf rond de pH 5,8, voor een optimale opname van voedingsstoffen.

* Er wordt aangeraden om je pH af en toe te laten fluctueren, zodat bepaalde elementen iets beter kunnen worden opgenomen.

Previous slide
Next slide

PH - Bloom

pH-regelaar: pH verlagen voor maximale opbrengst
pH-Bloom is een van onze pH-regelaars. Het belang van een evenwichtige pH tijdens je bloeifase is essentieel voor een gezonde, gelukkige plant.
pH- is speciaal ontworpen om de pH-waarde tijdens de bloeifase te verlagen. pH-Bloom gebruikt fosforzuur als hoofdbestanddeel.
Gebruik pH-Bloom om je pH in evenwicht te brengen na toevoeging van de voedingsstoffen alleen in BLOOM Houd je pH tussen 5,8-6,5 om ervoor te zorgen dat alle elementen door de wortels worden opgenomen Je hebt maar een paar druppels per gallon nodig om je pH tot het gewenste niveau te verlagen
Previous slide
Next slide

FAQ - PH Bloom

Je gebruikt pH-Bloom om de pH-waarde tijdens de bloeifase te verlagen.
Het is aan te raden om je pH af en toe te laten fluctueren omdat hierdoor bepaalde elementen iets beter worden opgenomen dan wanneer de pH op één pH-waarde blijft.
Waarom zou je de pH-waarde meten?
Ja. In Nederland zeggen we: “meten is weten”. Het is erg belangrijk om de pH en EC te meten voordat je je planten voedt. Optimale omstandigheden zijn wanneer de pH en EC tussen 5,8 en 6,5 liggen. Wanneer de pH lager is dan 5,8 of hoger dan 6,5 kunnen uw planten ernstig beschadigd raken en hun vermogen om sterk en gezond te groeien verliezen. Even belangrijk is het meten van de EC. Wanneer de EC te laag is, kunnen er tekorten aan voeding ontstaan, die je plant beschadigen. Een te hoge EC kan leiden tot vergiftiging en verbranding. Beide zijn even schadelijk, dus volg altijd het schema als richtlijn.
Ja. In Nederland zeggen we: “meten is weten”. Het is erg belangrijk om de pH en EC te meten voordat je je planten voedt. Optimale omstandigheden zijn wanneer de pH en EC tussen 5,8 en 6,5 liggen. Wanneer de pH lager is dan 5,8 of hoger dan 6,5 kunnen uw planten ernstig beschadigd raken en hun vermogen om sterk en gezond te groeien verliezen. Even belangrijk is het meten van de EC. Wanneer de EC te laag is, kunnen er tekorten aan voeding ontstaan, die je plant beschadigen. Een te hoge EC kan leiden tot vergiftiging en verbranding. Beide zijn even schadelijk, dus volg altijd het schema als richtlijn. Wat is een gemakkelijke manier om pH en EC uit te leggen? Allereerst is het meten van je pH en EC essentieel voor een optimale plantengroei. Laten we uitleggen waarom: EC, of ​​elektrogeleiding, vertelt je hoe geconcentreerd de voedingsstoffen in je water of substraat zijn. Dit zou kunnen bepalen of je planten tekorten zullen krijgen of last zullen hebben van verbranding van voedingsstoffen als gevolg van een te hoog concentraat van voedingsstoffen. pH is een maat voor de zuurgraad of alkaliteit. Het kan u vertellen of uw planten de voedingsstoffen uit het substraat kunnen opnemen. Als de pH niet binnen een bepaald bereik ligt, kan dit onder andere minerale afzettingen, wortelrot en tekortkomingen in uw plant veroorzaken. Het optimale pH-bereik voor een goede opname van voedingsstoffen voor water is 5,8-6,5. De gemakkelijkste manier om het verschil uit te leggen is door een kopje thee te gebruiken. Stel je hebt een kopje thee met suiker. Suiker = EC in ons voorbeeld De temperatuur van het water = pH EC zal u vertellen hoeveel voedingsstoffen er in uw water zitten of in ons voorbeeld, het zal ons vertellen hoeveel suiker we in ons kopje thee hebben. Hoe meer suiker we erin gieten, hoe hoger de EC zal zijn, waardoor onze thee erg zoet wordt. pH zal je vertellen of je planten de voedingsstoffen uit de grond kunnen opnemen of in ons voorbeeld zal de temperatuur van het water ons vertellen of we de thee kunnen drinken zonder onze mond te verbranden. We controleren regelmatig de temperatuur om onszelf te behoeden voor brandwonden of te lang wachten en onze thee wordt koud. Planten kunnen hun pH niet controleren zoals wij onze theetemperatuur kunnen controleren, maar dat betekent niet dat ze er niet gevoelig voor zijn. In feite zijn planten erg gevoelig en kunnen ze alleen voedingsstoffen opnemen (vergelijkbaar met ons die thee drinken) als de pH tussen 5,8 – 6,5 ligt. We moeten er dus voor zorgen dat we regelmatig de pH van onze planten controleren om verbranding van voedingsstoffen of andere problemen te voorkomen.
pH: cruciaal voor de beste resultaten

pH is van cruciaal belang voor een geweldige oogst. Door je pH te meten, weten kwekers precies wat hun planten nodig hebben. Dus als u de beste resultaten wilt, moet u de factoren meten die direct van invloed zijn op uw resultaten. Bodem, je kunt schommelen tussen pH 5,8 – 6,2 alleen al vanwege het substraat. Hydro/Coco, je moet aan de onderkant van die verhouding blijven, rond pH 5,8, voor een optimale opname van voedingsstoffen.

*Het wordt aangeraden om uw pH af en toe te laten fluctueren omdat hierdoor bepaalde elementen iets beter worden opgenomen dan wanneer de pH op een enkele pH-waarde blijft.

Dutchpro Nutrients

Dutchpro Nutrients heeft meer dan 35+ jaar ervaring in de hydrocultuur industrie. Wij geloven dat planten medicijnen zijn en vrij beschikbaar moeten zijn voor iedereen die het nodig heeft. Helaas promoten andere merken van voedingsstoffen het overmatig gebruik van voedingsstoffen, wat de kwaliteit van de gekweekte planten verlaagt.

Onze oprichters zijn begonnen in Amsterdam en zagen dit als een kans om de mensen te geven wat ze wilden. Ze creëerden eenvoudige en effectieve voedingsstoffen.